سه شنبه, 01 آبان 1397

دانشگاه بهشت پارس

موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی الکترونیکی بهشت پارس


دریافت موافقت قطعی با ایجاد موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی الکترونیکی بهشت پارس

موافقت قطعی با ایجاد موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی الکترونیکی بهشت پارس از وزارت علوم تحقیقات و فناوری اخذ گردید .
با اخذ این موافقت ، موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی الکترونیکی بهشت پارس اجازه خواهد داشت در 4 رشته حسابداری (مقطع کارشناسی ) ، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (مقطع کارشناسی ) ، تکنولوؤی تولیدات گیاهی (مقطع کاردانی ) و تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر (کاردانی علمی - کاربردی) هر رشته به ظرفیت 120 نفر در مجموع 480 دانشجو را از طریق کنکور سراسری پذیرش نماید .


جهت بازدید از دموی سایت دانشگاه مجازی بهشت پارس اینجا را کلیک نمایید.